EASD Serria i Abella i ESDAP Catalunya
Itinerari Sinestèsic: Intervencions gràfiques al Camí de la Ribera, Alp-La Molina
Publicació en format A3 que recull les intervencions realitzades al Camí de la Ribera, Alp - La Molina, pels alumnes de l'EASD Serra i Abella.

A banda del disseny editorial, s'ha generat tota la imatge gràfica, com la iconografia, així com el mapa resum de la ubicació de les diferents intervencions en el recorregut.