EASD Serra i Abella ESDAP Serra i Abella
Laia Batlle Oriac (identitat)
Projecte d'identitat personal per Laia Batlle Oriac, amb les úniques premisses de ser una noia sòbria i agosarada. Es compon del disseny d'una carta personal, que també funciona com a sobre per ser enviada per correu ordinari, i la targeta de visita personal que es trobava troquelada en la mateixa carta.

El projecte es va portar a terme i va ser enviat per correu, superant la prova.